Skip to Content

Healthcare Resources

Find a Doctor


To search Houston doctors, please select a specialty & submit your Zip Code below.

Advanced Search
Search by Doctor's Name

Schedule Now

Đường Dây Y Tá Tư Vấn

Nurse Health Line
Nurse Help Line Image

Quý vị cảm thấy bị ốm và không biết phải làm gì?

Hãy gọi cho Đường Dây Y Tá Tư Vấn về Sức Khỏe miễn phí:
Trong khu vực Houston: (713) 338-7979
Số điện thoại miễn phí: 1-855-577-7979

Khi quý vị hoặc một thành viên trong gia đình cảm thấy bị ốm, nhưng quý vị phân vân không biết liệu quý vị có cần đi khám bác sĩ hoặc đến bệnh viện hay không, hãy gọi cho Đường Dây Y Tá Tư Vấn về Sức Khỏe theo số (713) 338-7979 hoặc số miễn phí 1-855-577-7979. Các y tá có kinh nghiệm sẽ giúp quý vị quyết định thời gian và địa điểm nhận dịch vụ chăm sóc y tế. Các y tá được huấn luyện này luôn túc trực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để trả lời các câu hỏi về sức khỏe của quý vị qua điện thoại.

Ai Có Thể Gọi?

Đường Dây Y Tá Tư Vấn về Sức Khỏe là một dịch vụ miễn phí luôn sẵn có dành cho tất cả dân cư sinh sống trong khu vực Quận Harris và các quận lân cận. Cho dù quý vị có bảo hiểm y tế hay không, các y tá thông thạo hai ngôn ngữ luôn túc trực để trả lời cuộc gọi của quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Quý vị không cần phải là một bệnh nhân của Memorial Hermann để gọi cho đường dây này.

Đường Dây Này Hoạt Động Như Thế Nào?

Khi quý vị gọi cho Đường Dây Y Tá Tư Vấn về Sức Khỏe, các y tá giàu kinh nghiệm, thông thạo hai ngôn ngữ sẽ sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của họ để tiến hành các đánh giá qua điện thoại. Y tá sẽ giải đáp các câu hỏi của người gọi về việc chăm sóc sức khỏe và giúp họ lựa chọn đúng loại hình chăm sóc.

Điều Cần Biết về Đường Dây Y Tá Tư Vấn về Sức Khỏe

  • Miễn phí
  • Dành cho bất cứ ai ở Quận Harris hoặc các quận lân cận
  • Túc trực 24/7
  • Y Tá Được Đăng Ký và Thông Thạo Hai Ngôn Ngữ (Tiếng Anh/ Tiếng Tây Ban Nha)
  • Bí mật

Đối với trường hợp cấp cứu đe dọa đến tính mạng, xin gọi số 9-1-1. Đường Dây Y Tá Tư Vấn về Sức Khỏe không được thiết lập để trợ giúp các trường hợp cấp cứu đe dọa đến tính mạng.

Đường Dây Y Tá Chăm Só được tài trợ bởi Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và MedicaidỦy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas.

Thông Cáo Báo Chí

HIPAA và Thông Báo về Quyền Riêng Tư

* Bảo trợ bởi Hội Đoàn Lợi Ích Cộng Đồng Memorial Hermann